Znaki ADR

Znaki ADR służą do oznaczenia towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i morskim. Dzięki ich zastosowaniu każda przesyłka zostanie trwale oznakowana zgodnie ze swoją zawartością, co pozwala na transportowanie jej we właściwych warunkach i podjęcie niezbędnych środków ostrożności, wynikających ze specyfiki przesyłanego towaru, a w przypadku uszkodzenia opakowania na szybkie zastosowanie właściwych procedur bezpieczeństwa.

Nawigacja do produktów z kategorii

Naklejki ADR – materiały i substancje niebezpieczne

Znaki ADR służą do oznaczenia towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i morskim.

Nawigacja do produktów z kategorii

Naklejki ADR – UN

Dzięki zastosowaniu kodów UN każda przesyłka zostanie trwale oznakowana zgodnie ze swoją zawartością, co pozwala na transportowanie jej we właściwych warunkach i podjęcie niezbędnych środków ostrożności w przypadku uszkodzenia przesyłki.

Nawigacja do produktów z kategorii

Naklejki ADR na tablice ostrzegawcze

Znaki ADR służą do oznaczenia towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i morskim. Dzięki ich zastosowaniu każda przesyłka zostanie trwale oznakowana zgodnie ze swoją zawartością, co pozwala na transportowanie jej we właściwych warunkach i podjęcie niezbędnych środków ostrożności, wynikających ze specyfiki przesyłanego towaru.

Nawigacja do produktów z kategorii

Naklejki ADR opisowe na przesyłki

Znaki ADR opisowe do oznaczenia zawartości przesyłek. Dzięki tym informacjom każda przesyłka zostanie trwale oznakowana zgodnie ze swoją zawartością, co pozwala na transportowanie i magazynowanie jej we właściwych warunkach i podjęcie niezbędnych środków ostrożności, wynikających ze specyfiki przesyłanego towaru.

Nawigacja do produktów z kategorii

Cyferki do tablic ostrzegawczych ADR

Cyferki wycięte z czarnej folii PCV do przyklejania na tablice ostrzegawcze ADR. Przy zakupie czystych tablic ostrzegawczych (bez numeru substancji niebezpiecznej) można samemu nakleić symbol substancji złożony z zakupionych u nas cyferek.